Life Innovation

Life Innovation

Stavby

Elektro

Výtahy

Zahrady

Stavby

Life Innovation s.r.o. se již od roku 1992 zabývá obchodní činností, poradenstvím, realizací výstavby a rekonstrukcí v oboru staveb.

Výstavba a rekonstrukce rodinných domů, zhotovení základové desky, hrubé stavby, úprava terénů a zpevněných ploch.

Rekonstrukce bytů, bytových jader, kanceláří, administrativních, komerčních a obchodních prostor, bourací a demoliční práce včetně likvidace odpadů.

Elektromontáže, elektroinstalace, servis a revize (silnoproud, slaboproud, MaR) – komplexní práce a služby. 

NN,VN,výbušné – bez omezení, tvorba projektové dokumentace elektroinstalace, audity, poradenství. 

Elektrorevize (výchozí, pravidelné a mimořádné) elektrických obvodů, kompletní technologické obvody a odstranění závad.

Měření a regulace – řízení a optimalizace systémů vytápění, klimatizování a jiných procesů.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) – montáž a zapojení FVE (rodinné domy, budovy, průmyslové haly a pozemky).

Kontrola panelů a rozvaděčů / servis, opravy a revize / měření kabeláže / kontrola uchycení / čištění panelů.

Výroba, montáž, rekonstrukce, servis a údržba výtahů – pohotovostní služba 24 hodin / 7 dnů v týdnu.

Rekonstrukce výtahů nevyhovujícím novým požadavkům na bezpečnost provozu dle ČSN EN.

Výstavba výtahů pro bytové domy, kde doposud výtah nebyl instalován / vybudován / namontován.

Svářecí a zámečnické práce, výroba a montáž plechových parapetů a ocelových konstrukcí, včetně vypracování projektové dokumentace.

Bednící, betonářské, železo-betonářské, stavební, dokončovací a pomocné práce (stropy, stěny, průvlaky, patky, kabelovody, propustky)

na pozemních a veškerých dopravních stavbách – silnice, dálnice, železnice, tunely, mosty a další objekty.

Údržba a likvidace zeleně a zahrad. / Likvidace nelegálních skládek. / Vyklízení budov a prostor.

Veškeré práce provádíme našimi pracovníky s dlouholetou praxí, s důrazem na vysokou kvalitu prováděných prací ke spokojenosti našich zákazníků.

Elektro

Fotovoltaické elektrárny (FVE) – montáž a zapojení pro RD, haly, pozemky.

Servis a opravy / měření kabeláže / kontrola panelů, uchycení rozvaděčů / servisní služby / revize dle ČSN / čištění panelů.

Elektromontáže, elektroinstalace, NN, VN, výbušné – bez omezení, hromosvody soustavy LPS, servis a revize.

Projektová dokumentace elektroinstalace. / Audity, dokumentace, poradenství. / Revize výchozí, pravidelné, mimořádné.

Silnoproudové rozvody, slaboproudové rozvody, kabelové koncovky a spoje, elektrické zařízení, rozvody.

Byty, RD, průmyslové objekty, komerční prostory, veřejné prostory, výrobní haly, FVE.

Elektrorevize spotřebičů, pevných elektrických rozvodů, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, kabelových koncovek a spojek, elektrických zařízení.

Revize technologií výrobních zařízení, elektrorevize elektrických obvodů, kompletní technologické obvody a odstranění závad.

Měření a regulace – řízení a optimalizace systémů vytápění, klimatizování a jiných procesů, instalace datových kabelů.

Výtahy

Výroba, montáž a servis výtahů již od roku 1991, nabízíme komplexní služby – od projekce po instalaci.

Výběr barvy, provedení dveří, interiérů, podhledů a osvětlení dle zákazníka.

Rekonstrukce výtahů nevyhovujícím novým požadavkům na bezpečnost provozu dle ČSN EN.

Výměna strojů, rozvaděčů, dveří, kabin a jiných dílů a komponentů dle přání zákazníka, možnost stavby a opláštění výtahových šachet.

Servis výtahů – pohotovostní služba 24 hodin / 7 dnů v týdnu.

Tým servisních pracovníků a techniků s dlouholetými znalostmi a zkušenostmi.

Zajištění souladu provozu zařízení s platnou legislativou, odborné prohlídky a zkoušky, odstraňování provozních poruch výtahů.

Běžné opravy a odstraňování zjištěných závad na výtahovém zařízení, čištění dna výtahové šachty od provozních nečistot.

Plány odborných prohlídek a zkoušek výtahů, záznamy o jakékoliv činnosti na výtahu, poradenská činnost a školení v obsluze výtahů.

Výstavba výtahů pro bytové domy, kde doposud výtah nebyl instalován / vybudován / namontován.

SAFE GROUP

www.safegroup.cz

SAFE GROUP – profesionální komplexní služby v oblasti BOZP, Požárně bezpečnostního řešení, Požární ochrany, První pomoci a Měření hluku.

Hluk – zpracování kvalitní hlukové studie na základě naší znalosti legislativy, metodiky a ČSN norem

Školení * Servis * Kontroly * Poradenství * Dokumentace

Hydranty, hasicí přístroje, Věcné prostředky, PO doplňky a příslušenství 

Dodání * Servis * Revize * Zkoušky, včetně tlakových zkoušek nádob * Ekologická likvidace

EPS – Elektronický poplachový systém Schrack, s možností napojení na PCO

Nouzové osvětlení DIN a Schrack – dle norem EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034

ESSMANN – RWA, RWG a NRWG

HILTI – aplikace protipožárních systémů

Montáž * Servis * Revize * Poradenství

Veškeré naše služby provádíme vždy výhradně našimi Odborně způsobilými osobami, Autorizovanými inženýry v oblasti projektování PO

a profesionálními záchranáři s dlouholetou praxí v oboru s důrazem na individuální přístup a praktickou výuku.