Life Innovation

SAFE GROUP

SAFE GROUP – profesionální služby v oblasti BOZP, požární ochrany, požárně bezpečnostního řešení, první pomoci a měření hluku od roku 2012.

Školení * Poradenství * Dokumentace * Dodávky * Montáž * Servis * Revize

BOZP – oprávněnými osobami v prevenci rizik dle §10 odst.1  dle zákona 309/2006 sb.

• Požární ochrana – oprávněnými osobami §11 odst.1 dle zákona 133/1985 o požární ochraně.

• Požárně bezpečnostní řešení – oprávněnými osobami dle zákona 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů. 

• První pomoc – zdravotnickými záchranáři bez odborného dohledu dle vyhlášky 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků.

• Hluk – odborníky ve zpracování kvalitní hlukové studie na základě znalosti legislativy, metodiky a ČSN norem.

• PBŘ – servis, pravidelné a jednorázové kontroly provozuschopnosti.

• PBZ – komplexní kontroly provozuschopnosti požárních klapek, požárních dveří, evakuačních výtahů a hydrantových systémů.

• HILTI – aplikace a revize požárních ucpávek, prostupů a stavebních spár.

• Věcné prostředky – hydranty, hasicí přístroje, věcné prostředky, bezpečnostní prvky, PO doplňky a příslušenství.

• Požární nátěry – provádíme speciální požární nátěry.

• Nouzové osvětlení – včetně luminiscenčních prvků a značení, označení únikových cest a upozornění na prvky nebo vybavení.

Dodávky, montáže a revize protipožárních ucpávek a těsnění, nejen v občanských a průmyslových stavbách, výrobních i nevýrobních prostorech.

Veškeré naše služby provádíme vždy výhradně našimi odborně způsobilými osobami a autorizovanými inženýry v oblasti projektování PO 

a profesionálními záchranáři s dlouholetou praxí v oboru s důrazem na individuální přístup a praktickou výuku.