Life Innovation

Výstavba

Life Innovation s.r.o. se již od roku 1992 zabývá obchodní činností, poradenstvím, realizací výstavby a rekonstrukcí v oboru staveb

Výstavba a rekonstrukce rodinných domů, zhotovení základové desky, hrubé stavby, úprava terénů a zpevněných ploch.

Rekonstrukce bytů, bytových jader, kanceláří, administrativních, komerčních a obchodních prostor, bourací a demoliční práce včetně likvidace odpadů.

Elektromontáže, elektroinstalace, servis a revize (silnoproud, slaboproud, MaR) – komplexní práce a služby. 

NN,VN,výbušné – bez omezení, tvorba projektové dokumentace elektroinstalace, audity, poradenství. 

Elektrorevize (výchozí, pravidelné a mimořádné) elektrických obvodů, kompletní technologické obvody a odstranění závad.

Měření a regulace – řízení a optimalizace systémů vytápění, klimatizování a jiných procesů.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) – pravidelná revize dle ČSN.

Montáž a zapojení FVE (rodinné domy, budovy, průmyslové haly a pozemky).

Kontrola panelů a rozvaděčů pomocí revizních přístrojů a odhalení poruch / servis a opravy / měření kabeláže / kontrola uchycení / čištění panelů.

Výtahy – výroba, montáž, servis, údržba / rekonstrukce výtahů nevyhovujícím novým požadavkům na bezpečnost provozu dle ČSN EN.

Servis výtahů – pohotovostní služba 24 hodin / 7 dnů v týdnu.

Výstavba výtahů pro bytové domy, kde doposud výtah nebyl instalován / vybudován / namontován.

Svářecí a zámečnické práce, výroba a montáž plechových parapetů a ocelových konstrukcí, včetně vypracování projektové dokumentace.

Bednící, betonářské, železo-betonářské, stavební, dokončovací a pomocné práce (stropy, stěny, průvlaky, patky, kabelovody, propustky) 

na pozemních a veškerých dopravních stavbách – silnice, dálnice, železnice, tunely, mosty a další objekty.

Údržba a likvidace zeleně a zahrad. / Likvidace nelegálních skládek. / Vyklízení budov a prostor.

Veškeré práce provádíme našimi pracovníky s dlouholetou praxí, s důrazem na vysokou kvalitu prováděných prací ke spokojenosti našich zákazníků.