Life Innovation

Pasportizace

Pasport stavby je dokumentace skutečného stavu nemovitosti, tzn. soubor dokumentů, které popisují základní údaje o dané nemovitosti a jejím současném stavu, tedy všechny důležité informace, včetně výkresů a technického popisu, kdy součástí dokumentace má být: 

Průvodní zpráva, která obsahuje základní identifikační údaje o nemovitosti – název a umístění, přesná adresa, katastrální území, číslo parcely, dále o jejím současném vlastníkovi, zpracovateli dokumentace nebo informace o stavu technické dokumentace a důležitých rozhodnutích.

Souhrnná technická zpráva, tedy část dokumentace, která se věnuje popisu samotné stavby, kde najdete údaje o použitém materiálu, zastavěné ploše, účelu využití, územní ochraně, energetické náročnosti nebo technické postupy a dosaženou přesnost měření.

Zjednodušený situační výkres, ve kterém je stavba zakreslena do katastrální mapy, včetně vyznačení vzdálenosti stavby od hranice pozemku a okolních staveb nebo zobrazení inženýrských sítí.

Zjednodušená výkresová dokumentace – půdorysy, řezy a pohledy, které se většinou vyhotovují v měřítku 1:50 v papírové i elektronické podobě. 

Každý majitel nemovitosti má povinnost uchovávat dokumentaci jejího skutečného stavu, tzn. pasport stavby pro případ kdy by mohl být vyzván stavebním nebo katastrálním úřadem k dodatečnému pořízení této dokumentace nebo v případě :

  • jednání s úřady
  • chystaného návrhu interiéru
  • chystané rekonstrukce, přestavby nebo demolice
  • připravovaného návrhu technických zařízení budovy
  • vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) z důvodu pronájmu nebo prodeje
  • stávající dokumentace objektu je zastaralá nebo zcela chybí

Konkrétní podobu pasportu staveb stanovuje vyhláška 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v příloze 14 odstavec 2.

Od 1. ledna 2024 má dle stavebního zákona každý vlastník stavby povinnost uchovávat stavební dokumentaci odpovídající aktuálnímu stavu objektu.