Life Innovation

Projekce

Architektonické studie a návrhy dle požadavků a možností klienta.

Zpracování stručných návrhů stavby, situace stavby (návrh optimálního umístění stavby na pozemku,

návrh připojení na komunikaci a inženýrské sítě, zasazení stavby do terénu).

Návrhy půdorysů a funkčních uspořádání místností, řezy (výškové poměry podlaží, střech, terénu).

Pohledy (vzhled fasády a objektu). / Předběžné kalkulace nákladů. / Projektování staveb.

Zpracování projektové dokumentace potřebné pro všechny etapy výstavby dle požadavků stavebního zákona a souvisejících vyhlášek pro :

– novostavby rodinných, bytových, halových a drobných staveb

– rekonstrukce, stavební úpravy

– přístavby, nástavby, půdní vestavby

– technické vybavení budov

Zajištění podkladů pro následující realizaci záměrů klienta a další projekční činnost spojenou s tímto záměrem.

Podrobné zaměření objektů a jejich fotodokumentace jako podklad pro následující projekční činnost.

Geodetické zaměření / Pasport stavby / Rozpočty / Odhad investičních nákladů / Položkové rozpočty a výkazy výměr.