Life Innovation

Poradenství

Pomoc při výběru vhodného pozemku (objektu, lokality). / Volba optimálních materiálů a technologií pro individuální řešení stavby.

Posouzení dispozičních řešení objektů. / Stavebně – ekonomické konzultace. / Revize projektů, technické posouzení stavební dokumentace.

Pomoc při výběru dodavatele. / Porovnání jednotlivých nabídek stavebních prací. / Zajištění projektové přípravy jednotlivých stavebních specializací.