Life Innovation

Ekologie

Společnost Life Innovation s.r.o. má výhradní zastoupení vlastníků ložiska ZEOLIT SK pro distribuci a prodej.

ZEOLIT SK je unikátní ECO – BIO přírodní hornina s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi, které jsou dány jeho specifickou krystalickou strukturou.

Má široké využití při čištění a ochraně životního prostředí, včetně likvidací ekologických havárií.

Stabilizuje vlhkost a zabraňuje vzniku nepříznivých účinků vody.

Absorbuje amoniak, těžké kovy, radionuklidy, zápachové plyny a vodu, kdy má díky této vlastnosti široké využití v průmyslu a zemědělství.

Má schopnost udržovat rovnoměrné teploty v určitém rozsahu navzdory okolnímu prostředí.

Uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny, které umožňují zachycovat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství.

Ve stavebních směsích zvyšuje jejich odolnost vůči agresivním látkám (síranové a uhličitanové roztoky).

Jeho mřížková struktura mu umožňuje pracovat jako iontoměniče a selektivní absorbent.