Life Innovation

Realizace

Úklid, mytí, čištění, údržba povrchů a ploch v interiéru a exteriéru.

Zahrady a zeleň – od návrhů až po realizace již od roku 1992 :

Likvidace, údržba a úpravy soukromé, městské a veřejné zeleně.
Kácení stromů a rizikové kácení s použitím plošiny nebo stromolezectví.
Frézování pařezů, štěpkování větví a dřevin.
Rekultivace neudržovaných a zanedbaných ploch a pozemků.

Likvidace nelegálních skládek, vyklízení pozemků a budov.

Mytí, čištění, impregnace, údržba a pískování chodníků u bytových domů.

Úklid, mytí, čištění, údržba povrchů a ploch interiérů a exteriérů rodinných domů, administrativních budov, výrobních a skladových hal, sportovišť, atd.

Čerpací stanice SHELL – mytí, čištění a údržba povrchů a ploch, automyčky, mycích boxů a okolí výdejních stojanů.

Odprášení, úklid, mytí a čištění průmyslových provozů, výrobních a skladovacích hal.

Likvidace, rekultivace a údržba zeleně a zahrad, likvidace skládek.

Bednící, betonářské, železo-betonářské, stavební, dokončovací a pomocné práce – stropy, stěny, průvlaky, patky, kabelovody, propustky pro pozemní a dopravní stavby – silnice, dálnice, železnice, tunely, mosty.